Drieluik over voortgang en resultaten Samen Ouder Worden

4003 keer bekeken

Movisie is als partner verbonden aan het programma Samen Ouder Worden en ondersteunt met onderzoek naar de werkende elementen en resultaten van de lokale trajecten van het programma. Ze schreven in 2022 een drietal artikelen over de voortgang en resultaten .

Om meer te weten over het verloop en de uitkomsten van het programma vroeg Movisie vier programmamedewerkers, aangesloten bij Stichting Present, Stichting Vier het Leven en Humanitas, om ons mee te nemen in de voortgang. Wat is de verdienste van het programma in Assen, Barendrecht, Amersfoort en Oudesluis? In drie artikelen zijn deze resultaten op papier gezet.

‘Als ouderen zingeving ervaren dan zijn ze minder eenzaam’

Artikel 1: Hoe betrekken we de ouderen en sluiten we aan bij hun wensen en behoeften?

In deel 1 van een reeks van drie artikelen vertellen de programmamakers over hun ervaringen en hoe ze de ouderen bij het programma hebben betrokken. Dat de lokale praktijk per gemeente verschilt, blijkt al snel uit de gesprekken met de vier programmamedewerkers. Niet alleen kan de uitgangssituatie anders zijn, de grootte van het werkterrein, maar ook de kennis van het netwerk. Lees het artikel op movisie.nl.

 

‘Sluit je activiteiten aan op wat potentiële vrijwilligers zoeken’

Artikel 2: Samen Ouder Worden resulteert in divers aanbod en een actief netwerk

In deel 2 van een reeks van drie artikelen, vertellen de programmamakers over het aanbod, de samenwerkingspartners en hoe het nu gaat met de activiteiten.

De beperkingen van de coronacrisis hadden tot gevolg dat het opzetten en uitvoeren van activiteiten de nodige vertraging ondervonden. Door alle maatregelen was het lastig om contacten aan te gaan met nieuwe mensen. Maar de inzichten, vergaard uit verhalen van ouderen, en de contacten met maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties, zoals te lezen is in het eerste artikel in deze reeks, laten zien dat er voor de toekomst een stevige basis ligt. Lees artikel 2 op movisie.nl.

‘De beweging is lokaal in gang gezet en wordt landelijk verder verspreid’

Artikel 3: Hoe worden de resultaten van Samen Ouder Worden verduurzaamd?

In het laatste deel van een reeks van drie artikelen, vertellen de programmamakers over het verduurzamen van de opbrengsten en wat zij verder gaan doen met hun ervaringen.

Een belangrijk aandachtspunt in het programma Samen Ouder Worden was om tijdig na te denken over de manier waarop de bereikte resultaten voort te zetten. Zo is men door het programma op veel plekken anders gaan kijken naar ouderen; ouderen zijn de oplossing en niet het probleem. Er zijn lokale samenwerkingen ontstaan tussen gemeenten en partners. En het is gelukt om ouderen en senioren, via wervingsactiviteiten, te betrekken bij vrijwilligerswerk. Lees het 3e artikel op movisie.nl.

 

Afbeeldingen

Bekijk ook

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen