Amsterdam: Vrijwillige inzet in de sociale benadering dementie

729 keer bekeken

In Amsterdam hebben we onderzocht hoe we ervoor kunnen zorgen dat de mensen met dementie blijvend ondersteund worden door vrijwilligers.

We keken hoe vrijwilligers aangehaakt blijven omdat ook hún behoeftes en belangen centraal staan in het contact. Dit deden we in samenwerking met de Tao of Care binnen de Teams Sociale Benadering Dementie. We leerden dat de verwachtingen van vrijwilligers en de (betaalde) SBD-teamleden soms nogal uiteenliepen en wat er nodig is om vrijwilligers binnen een dergelijke ‘hybride’ situatie te behouden. Niet als doel op zich, maar omdat we geloven in de meerwaarde van een zo gewoon mogelijke omgeving voor mensen met dementie, en die 'gewoonheid’ kunnen vrijwilligers inbrengen.

Download de infographic van Amsterdam (pdf)

Afbeeldingen

Bekijk ook

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen