3 sterke links tussen CSRD en corporate volunteering

CSRD, ESRS, ESG....Er wordt veel over gesproken, maar nog (te) weinig gaat het over de S van ‘Social’. Terwijl daar kansen liggen om de maatschappelijke betrokkenheid van je bedrijf te versterken. Grant Thornton – Impact House zocht het uit en vond drie sterke links tussen CSRD en vrijwilligerswerk.

De CSRD-wetgeving verplicht bedrijven om te rapporteren over hun duurzame verantwoordelijkheden, maar ook om te rapporteren over sociale thema’s. En op dat laatste liggen bij veel bedrijven kansen, omdat ze een juist ook op dat gebied actief zijn of graag actief willen worden. In een Good Busy Kenniscafé gingen wij hierover met betrokken bedrijven en met Jacoline Plomp en Corien te Brummelstroete in gesprek, waar die kansen dan precies zitten binnen CSRD.

Hieronder lees je het hele artikel over dit onderwerp of bekijk de samenvatting van dit kenniscafé (8 min). En ook de presentatie delen we graag met je.

Drie sterke kansen voor corporate volunteering in CSRD 

Binnen CSRD moet een bedrijf zich over thema’s op het gebied van Environment, Social en Governance (ESG) verantwoorden. Dat gebeurt aan de hand van ESRS-en. De European Sustainability Reporting Standards. Jacoline: “De logica is als volgt: je onderzoekt welke thema’s voor jouw bedrijf materieel zijn (zie ook het kader onder dit artikel), en daarover rapporteer je. Hierbij staan de impacts, kansen en risico’s centraal. ”. Onder iedere ESRS standaard vallen diverse sub-thema’s, zoals werkomstandigheden, gelijke behandeling of training & ontwikkeling. 

En binnen deze thema's kun je CSRD ook linken aan corporate volunteering. Grant Thornton ziet logischerwijs kansen op het gebied van Social, maar zeker ook onder Environment: 

 • ESRS S1 -> Own workforce  
 • ESRS S3 of S4 - > Affected communities & Consumers and End-users 
 • ESRS E -> Environment 

ESRS S1 – koppelen aan engagement programma voor medewerkers 

Deze ‘reporting standard’ richt zich op de materiële thema's die te maken hebben met de eigen medewerkers van een organisatie, bijvoorbeeld welzijn of training en ontwikkeling. Je medewerkersvrijwilligerswerk-programma sluit hierop aan als het programma gericht is op het stimuleren van welzijn en persoonlijke ontwikkeling. Dat is vaak het geval als er keuzevrijheid is voor medewerkers: niet het einddoel, maar de medewerker staat centraal. Je programma moet dus goed aansluiten bij de definitie van het materiele onderwerp.  

Elementen waarover je kunt rapporteren zijn bijvoorbeeld het aantal mensen dat meedoet, aantal uren vrijwilligerswerk, ervaren impact op welzijn, verandering in betrokkenheid. Er zijn geen specifieke kpi’s voorgeschreven vanuit de CSRD-wetgeving ten aanzien van medewerkersvrijwilligerswerk.  

ESRS 1 in de praktijk:  In sommige bedrijven krijgen medewerkers een dag per jaar om iets terug te doen voor mens en milieu. De medewerkers wordt de kans geboden zich vrijwillig in te zetten bij diverse maatschappelijke partners o.a. om de betrokkenheid bij het bedrijf te vergroten en hun blik te verbreden. Bij een verzekeraar geven medewerkers als vrijwilliger gastlessen en trainen ze gastdocenten op het gebied van financiële educatie. Dit bedrijf ziet dit vrijwilligerswerk als een waardevolle tool voor hun medewerkers om zich te breder te ontwikkelen en hun vaardigheden in te zetten. 

ESRS S3 of S4 – in je eigen omgeving of keten dingen verbeteren 

Binnen deze ESRS-en kan een koppeling gemaakt worden met de materiële thema's die gericht zijn op lokale gemeenschappen, eindgebruikers en de maatschappij al geheel, zoals een gezonde leefomgeving of sociale inclusie. Je medewerkersvrijwilligerswerk-programma sluit op deze ESRS-en aan als de doelgroep centraal staat. Er moet een specifieke focus zijn op het thema, waarbij het programma inspeelt op impacts, risico’s of kansen.  

Wat je binnen deze reporting standard zou kunnen rapporteren is bijvoorbeeld hoeveel mensen bereikt zijn en waarmee. Dat kan je in cijfers weergeven, maar kan ook in een verhalende vorm.  

ESRS 3 en 4 in de praktijk:  VodafoneZiggo heeft als materieel thema Digitale inclusie voor iedereen. Dit wordt ondersteund door de inzet van medewerkersvrijwilligerswerk-programma’s die de digitale geletterdheid onder ouderen en jongeren verbeteren. 

ESRS Environmental: engagement programma inzetten om in de eigen keten op milieuvlak zaken te verbeteren 

Aan de link tussen Environmental en vrijwilligerswerk zou je in eerste instantie misschien niet denken. Maar die is er zeker wel als je kijkt naar het principe van Insetting. Dit houdt in dat je in de eigen keten bijdraagt om de positieve impact vergroten of negatieve impact te verkleinen. Dit gebeurt in de praktijk nog niet heel veel, maar wint hand over hand meer terrein. Het gaat dan over materiële thema's als klimaatverandering en milieuvervuiling. 

ESRS E in de praktijk: Voor een koffiemerk is klimaatverandering een materieel thema, waarbij door middel van een agrobosbouw-programma wordt bijgedragen aan een vruchtbaardere bodem en verbeterde biodiversiteit, wat de toekomst van de boeren veiligstelt en ook weer de koffieproductie ten goede komt. Aan deze vorm van insetting nemen medewerkers deel in de vorm van een vrijwilligerswerkprogramma.  En andere manier om vorm te geven aan ESRS E is pro bono inzet. Zoals bijvoorbeeld een ingenieursbureau doet. De expertise van hun medewerkers op het gebied van milieu wordt vrijwillig ingezet voor het verduurzamen van buurten. 

Rapporteren  

De manier van rapporteren over vrijwilligerswerk is niet strak vastgelegd. Er zijn (nog) geen voorgeschreven kpi’s. Bij de verschillende ESRS-en is al een aantal tips genoemd. Mogelijke kpi’s zijn: 

 • Gedoneerd bedrag 
 • Aantallen betrokken medewerkers  
 • Aantal dagen ingezet 
 • Aantal uren vrijwilligerswerk 
 • Impact, bijvoorbeeld verhalend met voorbeelden 

Grant Thornton geeft nog een extra tip mee: “Het is belangrijk om je te realiseren dat CSRD een wetgeving is. De rapportages worden beoordeeld door een onafhankelijk persoon als een accountant. Dat vraagt wat van de kwaliteit van je data. Daar komt meer druk op. Volledig, te controleren etc. “ 

Hoe geef je corporate volunteering plek in de CSRD 

 • Neem contact op met je CSRD-team!  
 • Kijk samen naar de materiele thema’s en waar de overlap zit met je medewerkersvrijwilligerswerk-programma. Waar zitten de kansen, de risico’s, de impact 
 • Bespreek mogelijkheden om corporate volunteering in te zetten voor deze thema’s 
 • Onderzoek hoe je meer focus kunt aanbrengen in je medewerkersvrijwilligerswerk-programma 

Maak goede afspraken met je maatschappelijke partners  

Het is goed om bewuster te rapporteren over de social impact die je als bedrijf maakt. Maar deze wetgeving, met bijbehorende rapportage-eisen voor bedrijven, kunnen ook tot nog meer regeldruk leiden bij de non-profits waarmee je samenwerkt. Dus hoe kan je voor beide partijen verrassingen voorkomen. 

Ga het gesprek met elkaar aan over de data die nodig is en wat je non-profit partner kan leveren. Dan kunnen jullie dat vanaf het begin goed bijhouden. Maar kijk vooral naar wat ze al hebben aan data. Misschien hebben ze niet precies liggen wat jij nodig hebt maar je kunt daar vast mee uit de voeten. Zorg dat ze niet veel extra werk eraan hebben!   

Wat echt nieuw is, is dat het gaat om de keten waarin je actief bent. Over al die onderdelen moet je data verzamelen en prestaties meten

Wat is CSRD en voor wie? 

De eerste logische vragen zijn uiteraard, wat is nou eigenlijk CSRD en wat is het doel van deze wetgeving? CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive. Het is Europese wetgeving die gaat over verslagleggen. Deze directive is van toepassing op alle beursgenoteerde en alle grote bedrijven (en in de loop van tijd ook op MKB-bedrijven) die voldoen aan twee van de drie hieronder staande criteria:  

 • Meer dan 250 fte 

 • Minimaal een omzet van 40 mln 

 • En/of 20 mln balanstotaal 

De CSRD heeft drie primaire doelen. Transparantie en inzicht vergroten, het verbreden van de focus van verslaglegging naar duurzaamheidsrisico’s en -kansen en het stimuleren van strategieontwikkeling om prestaties te verbeteren. 

Wat is dubbele materialiteit?

Dubbele materialiteit betekent dat dedrijven de relevantie van een duurzaamheidskwestie vanuit twee perspectieven moeten belichten.  

 • Enerzijds ‘Outside-in’: de (potentiële) impact van duurzaamheidsvraagstukken op een organisatie. Het gaat om de kansen en de risico’s.  

 • Anderzijds ‘Inside-out’: de (potentiële) impact van een bedrijf op mens, milieu, planeet en maatschappij. Het gaat om zowel positieve als negatieve impact.  

Een materieel thema heeft significante impact op de maatschappij of het bedrijf. 

 

Met dank aan

Met dank aan Grant Thornton- Impact House voor het delen van hun kennis en inzichten over corporate volunteering en de link met CSRD. Heb je vragen over dit onderwerp, dan helpen Jacoline Plomp (Jacoline.plomp@nl.gt.com) en Corien te Brummelstroete (Corien.te.brummelstroete@nl.gt.com) je graag. 

En wil je meer lezen over CSRD, dan zijn hier nog een paar tips: 

 • Het whitepaper Voortvarend aan de slag met de corporate sustainability reporting directive - CSRD 
 • Het artikel 3 redenen waarom de CSRD relevant is voor non-profit 

Jacoline deelde al eerder haar leestips met ons. Waarin je nog veel meer leert over het meten en rapporteren van social impact. 


Wil je meer weten over zaken omtrent medewerkersvrijwilligerswerk? In de strategische toolkit van Good Busy is veel informatie te vinden over dit onderwerp. Lees hier de info of vraag de toolkit aan.

Je kunt je ook aanmelden voor de Good Busy nieuwsbrief en ons volgen op LinkedIn. Zo blijf je op de hoogte van de activiteiten van Good Busy en de trends en ontwikkelingen op het gebied van medewerkersvrijwilligerswerk.

Afbeeldingen

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen