03. Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet: Mensen maken Nederland

1915 keer bekeken 0 reacties

2021 was het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet, als onderdeel van een driejarige aanpak om meer en andere mensen te mobiliseren in hun vrijwillige inzet voor de samenleving. Met een veelheid aan activiteiten is samen met het vrijwilligersveld invulling gegeven aan dit bijzondere jaar.

Vrijwillige inzet is een effectieve manier om waarde voor jezelf, de ander en de samenleving als geheel te vergroten. Het dicht kloven in de samenleving. Meer mensen zijn nodig om in maatschappelijke behoeften te voorzien. ​Want Mensen maken Nederland met elkaar.   

De doelen van het Nationaal Jaar waren als volgt:

  • Vrijwillige inzet spreekt meer mensen aan
  • Maatschappelijke organisaties zijn zichtbaar, aantrekkelijk en veilig​ 
  • Bronnen van nieuwe vrijwillige inzet ontsluiten​ 
  • De infrastructuur is voorbereid op meer mensen​ 
  • De publieke aandacht: campagne Mensen maken Nederland​
  • Onderzoek naar het matchen van vrijwillige energie

Deze doelen zijn uitgewerkt in 3 pijlers

Campagne Mensen maken Nederland


De campagne Mensen maken Nederland had als doel om zowel lokaal als landelijk aandacht te vragen voor de waarde van vrijwillige inzet en het betrekken van nieuwe doelgroepen. De campagne is zo opgezet dat hij door alle organsiaties eenvoudig, snel en met minimale kosten gebruikt kon worden. 

Dit hebben we gedaan

In het Natonaal Jaar hebben wij diverse communicatietools aangeboden zoals de plaatjesmaker, test Ontdek je vrijwilligerskracht! en radioreclame op maat. Ook boden we de mogelijkheid om aan te haken bij de vier landelijke campagneweken​. We boden handige tools en handleidinge om je social media aanwezigheid te versterken om de zichtbaarheid van het vrijwilligerswerk te vergroten, zoals door #100 verhalen. En op landelijk niveau werd het jaar ook ondersteund met landelijke deals met o.a. buitenreclame en radiospots​ .

De campagne gaf ons handvatten en we hebben er een eigen draai aan gegeven. Dat was voor ons als kleine organisatie een uitkomst.

Dit hebben we losgemaakt

Daarmee is er landlijk, maar vooral lokaal veel gebeurd. En door deze gedragen campagnes zijn grote, maar vooral ook kleine organisaties versterkt​. Het heeft hen geholpen om hun creativiteit 'aan te zetten'  voor nieuwe manieren van werven en vergroten zichtbaarheid. Dit jaar heeft tegelijkertijd bijgedragen aan het vVergroten van het aantal deelnemers op het Platform Vrijwillige Inzet, waardoor een grotere groep vrijwililgers en professionals toegang hebben tot de laatste ontwikkelingen op het gebied van vrijwillige inzet. Het Nationaal Jaar is beoordeeld met een 7.8 voor het totale aanbod aan activiteiten en ondersteuning. 

Vrijwilligersorganisaties werven nieuwe gezichten

Na de pilots in 2020 en het voorbereiden van organisaties op het werven van nieuwe gezichten hebben we in 2021 volop ingezet op het bieden van kennis en tools om meer en nieuwe gezichten bij het vrijwilligerswerk te betrekken. Onder andere met de Expedities Nieuwe Gezichten en de Kennisboostweken. Lees hier meer over bij het onderdeel Expeditie Nieuwe Gezichten in dit jaarverslag.

Toeleiders betrekken

In 2021 is, als onderdeel van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet, de community Good Busy gelanceerd. Met Good Busy wil Vereniging NOV samenwerking tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties stimuleren. Daarbij ligt de focus op medewerkersvrijwilligerswerk. Lees hier meer over bij het onderdeel Good Busy in dit jaarverslag.

 

Afbeeldingen

Waarderen

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen