11. Preventie misbruik en integriteit; voorkomen van seksueel misbruik

1683 keer bekeken 0 reacties

Verslag en cijfers van de inzet van NOV met de vier experts op het brede onderwerp van sociale veiligheid/ Regeling Gratis VOV

Sociale Veiligheid

Cijfers 2021 van de inzet van de expers
Aantal individuele organisatie adviezen van de 4 experts: 105 (43 in 2020)
Aantal collectieve informatie bijeenkomsten : 31 (24 in 2020)

Bezoekers preventiesite 'In veilige handen'
33.000 bezoekers per jaar, meest bezochtepagina's  in volgorde van bezoek : 'voorkomen',  'materialen', 'het is mis'.   

Cijfers CIBG 2020 aanmelding aantal organisaties regeling Gratis VOG

 

Aanmeldingen

Herregistraties

Eerste aanvraag

Afwijzingen

NOV

1237

228

1009

382

NOC*NSF

1103

425

678

339

CIO

115

5

110

10

Totaal:

2455

658

1797

731

Cijfers 2020 totaal 2785 aanvragen, toegelaten 2475, afwijzingen 401 ( verschil zit nog in de categorien 'voornemen' en 'opschorten' van ook eerdere jaren

Cijfers Justis afgegeven gratis VOG’s 

Totaal aanvragen 156.300 (2020 134.000) aantal afgegeven 155.924 ( 2020 133.913) en geweigerd 237 ( 2020 233)

 

 

Waar veel vrijwilligersactiviteiten stillagen dan wel dat er telkens geschakeld moest worden, waren dit eerder de zorgen van de besturen dan het nu eens goed regelen van een preventie beleid of het aansluiten bij de regeling Gratis VOG. Zorgen voor een sociale veilige vereniging/organisatie voor zowel deelnemers als voor de vrijwilligers zelf is zoveel meer dan het alleen regelen van VOG’s voor de nieuwe mensen. Sociale veiligheid betreft ook verbaal geweld, pesten, financieel misbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag en misbruik.  Binnen organisaties vraagt dit een houding en cultuur in een terugkerende aandacht voor het onderling gesprek over gewenst- en ongewenst gedrag, je veilig voelen om de ander of het bestuur aan te spreken als je verkeerd en ongewenst wordt bejegend, of ook gebruik kan maken van de vertrouwenscontactpersoon in de eigen club.

De expert komt bij je langs

NOV met de vier experts in elk landsdeel versterkte en informeerde organisaties in het toepassen van een brede en zo compleet mogelijke preventieve aanpak. In 2020 waren het vooral vragen van organisaties die bij de aanvraag in de regeling Gratis VOG niet aan de criteria voldeden. Veelal door het ontbreken van aanvullende preventie maatregelen en beleid naast de VOG. In 2021 waren het vooral vragen van organisaties om advies over hun brede preventie aanpak en beleid. In 2021 zij heel veel meer individuele organisatie adviezen gegeven dan het voorgaande jaar. Veelal ook via digitaal contact. De informatie/inspiratie  bijeenkomsten voor meerdere organisaties samen zijn daarentegen veel minder gehouden vanwege Covid.

Afbeeldingen

Waarderen

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen