09. Vrijwillige inzet door azc-bewoners en statushouders

1181 keer bekeken 0 reacties

Op 38 opvanglocaties voor vluchtelingen is een centrale ontmoetingsplek ingericht waar circa 3.000 asielzoekers en statushouders bemiddeld werden naar een breed aanbod aan vrijwilligerswerk en activiteiten binnen en buiten het azc. In totaal werd ruim 15.000x meegedaan in de samenleving.

In 2021 kreeg het project Participatie en Taal (voorheen Aan de Slag) zijn nieuwe naam: #Meedoen. Een naam die aansluit bij het motto van de nieuwe inburgeringswet die vanaf 1 januari 2022 ingegaan is: meedoen vanaf dag 1!. Ter voorbereiding op deze nieuwe wet is veel aandacht besteed aan de verbetering van de samenwerking tussen de azc's en lokale vrijwilligerscentrales om zoveel mogelijk azc-bewoners vanaf dag 1 dat ze in procedure genomen worden, meedoen aan vrijwilligerswerk en activiteiten in de Nederlandse samenleving. Naast taallessen en inburgeringslessen doen asielzoekers en statushouders zo snel mogelijk mee om door participatie de integratie in Nederland te bevorderen.

Het programma #Meedoen had ook als doel om deze samenwerking tussen coa en de lokale vrijwilligerscentrales te borgen voor langere termijn, zodat er een doorlopende inzet op participatie en integratie kan ontstaan voor alle nieuwkomers. Door de langdurige kabinetsformatie en het aflopen van de AMIF-subsidie per 31 december 2021 zag het er lang naaruit dat er geen financiering zou zijn voor de voortzetting in 2022. Vereniging NOV zocht de politieke lobby op en verkreeg via een amendement op de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de helft van het benodigde budget voor 2022. 

 

Afbeeldingen

Waarderen

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen