GALA, Sociale basis en vrijwillige inzet

ProfielfotoEdith Starrevelt 15-12-2023 1028 keer bekeken 0 reacties

Wat is de sociale basis, welke rol hebben vrijwilligers daarin en hoe kunnen gemeenten de sociale basis versterken? Gemeenten hebben vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) de opdracht om een sterke sociale basis te faciliteren.

Het inzetten en ondersteunen van vrijwilligerswerk is één van de actiepunten hierin. Vrijwillige inzet en bewonersinitiatieven zijn essentieel om een goede sociale basis te bereiken. Bewoners zijn namelijk zelf onderdeel van de sociale basis en versterken deze door hun vrijwillige inzet. Maar wat is vrijwillige inzet? En hoe kun je dit als gemeente versterken?

Op deze vragen geeft Movisie antwoord in hun laatste artikel in de serie over het GALA, met veel verwijzingen naar extra informatie.

Naast een mooie uitleg van het begrip vrijwillige inzet wijst het artikel ook op het belang van vrijwillige inzet in de sociale basis en de rol van vrijwilligers daarin.
Als gemeente heb je veel aan alle goed functionerende vrijwilligersorganisaties, burgerinitiatieven, sociale buurten en vrijwillige zorg en ondersteuning. Daarbij is het wel belangrijk om vrijwilligers en hun organisaties op tijd te betrekken bij besluitvormingsprocessen. Dit bevordert een gevoel van eigenaarschap en verstevigt de lokale aanpak van deze vraagstukken.

Ook vanuit Vereniging NOV bieden we ondersteuning aan gemeenten en vrijwilligerscentrales bij het versterken van de sociale basis. Wij denken hierin graag mee vanuit onze expertise op het gebied van vrijwillige inzet.

Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met: Edith Starrevelt, e.starrevelt@nov.nl, tel.: 06-10925712

0  reacties

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen