Cijfers

Cijfers vrijwilligerswerk

Het veld van vrijwillige inzet is breed. Dankzij de grote diversiteit in activiteiten en het grote aantal onderzoeken is het niet makkelijk een compleet overzicht van dit veld te verkrijgen. Toch zijn er trends af te lezen uit de hoeveelheid aan informatie. Movisie heeft ze voor u op een rij gezet en actualiseert de gegevens minimaal éénmaal per jaar.

Bekijk de Movisie Feiten en cijfers vrijwillige inzet


Laatste cijfers Centraal Bureau van de Statistiek

In December 2017 is het CBS met twee publicaties over vrijwillige inzet gekomen. Vrijwilligerswerk wordt in Nederland het meest gedaan door mensen tussen de 35 en 45 jaar op school, de sportvereniging of de buurt. Opvallend is ook dat meer dan de helft van de jongeren (15-25 jaar) zich als vrijwilliger inzet. De provincie Friesland telt de meeste vrijwilligers. In de steden doen mensen minder vrijwilligerswerk dan in niet stedelijke gebieden. Onder de werkenden zijn deeltijders het meest actief als vrijwilliger.

Dit en nog veel meer vindt U in de publicaties CBS


Nieuwste tijdsbestedingsonderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)

Uit Met het oog op de tijd blijkt dat de hoeveelheid tijd die Nederlanders gemiddeld aan vrijwilligerswerk besteden, de afgelopen decennia redelijk constant gebleven is, namelijk een klein uur per week. Degenen die al vrijwilligerswerk doen, zijn dat wel meer gaan doen. Het gemiddelde van bijna vijf uur per week betekent een stijging ten opzichte van het verleden.


Internationaal instrument voor het meten van vrijwillige inzet

De International Labour Organization (ILO) heeft een handleiding opgesteld met de eerste internationaal geacepteerde richtlijnen voor het genereren van betrouwbare officiele cijfers over vrijwillige inzet, met gebruikmaking van een standaarddefinitie en benadering.

Download deze handleiding