Wetten & regels

Er is een groeiende hoeveelheid wetten en regels voor vrijwilligers en hun organisaties. Het thema 'wet- en regelgeving' op deze website geeft inzicht in alle relevante wetgeving: van arboregels tot belastingen. Raadpleeg het menu in de rechterkolom.

ACTUEEL: de e-publicatie Minder gedoe voor vrijwilligers

Voor mensen met weinig digitale vaardigheden, hebben Unie KBO, Digisterker en SeniorWeb samen (overheids)voorlichtingsmateriaal ontwikkeld. Dit materiaal is nu vrij beschikbaar op de website van Digisterker:  http://www.digisterker.nl/voorlichting/