Strategie en beleid

Het is goed om eens in zoveel tijd pas op de plaats te maken en missie en visie onder de loep te nemen. En vervolgens te kijken naar de activiteiten/ producten/diensten die daaruit voortvloeien. Doen we nog de juiste dingen? En doen we die dingen goed? Benutten we alle betrokkenen? De materialen die hieronder staan helpen bij het in kaart brengen en uitzetten hiervan.


Strategie en beleid

In deze notities staan verschillende analyses en werkwijzes van processen uitvoerig beschreven. Het resultaat is een organisatieadvies dat input biedt aan het te actualiseren beleidsplannen. Lees meer.


Kwaliteitszorg

Lees in diverse rapporten over ontwikkeling van een kwaliteitssystemen die aangepast zijn aan het specifieke karakter van het vrijwilligerswerk. Lees meer.


Besturen in de 21e eeuw

In ’Het avontuur van Bert’ staat de vraag centraal hoe besturen van vrijwilligersorganisaties in beweging kunnen komen. Want beweging is noodzakelijk om te overleven in de 21ste eeuw. Bert is in dit verhaal de hoofdpersoon. Hij is de metafoor voor het bestuur anno nu. Bert laat de lezer zien wat er fout kan gaan als organisaties niet veranderen. Vervolgens laat hij ook zien welke mogelijkheden er zijn om in beweging te komen. Uiteindelijk biedt de ’nieuwe’ Bert vrijwilligersorganisaties perspectieven om besturen aantrekkelijk te maken en te houden. Lees meer.


Nog beter besturen. Vinden en binden van betrokken bestuurders

Bestuurder van een vereniging of stichting zijn is geen sinecure. De eisen en verwachtingen zijn hoog, zowel vanuit de buitenwereld als van de achterban. Als je het goed doet, wordt dat normaal gevonden. Zijn er problemen, dan wordt het bestuur daar altijd als eerste op aangekeken. De vraag of je als bestuurslid wel de juiste competenties hebt, of je goed in het team past, of je relevante ervaringen en netwerken meebrengt, wordt helaas nog te weinig gesteld. Ook zijn er nogal wat bestuurders die vastgeplakt lijken te zitten aan hun stoel. Dit boekje beschrijft hoe tot een goed functionerend bestuur te komen, met handvatten en tips om direct mee aan de slag te gaan. Lees meer.


Verenigingsmanagement

Nederland telt meer dan 100.000 verenigingen. Maatschappelijk belangrijke activiteiten zoals sport, cultuur, buurtwerk, zorg en belangenbehartiging draaien op verenigingen. Movisie wil met kennis en advies op het gebied van verenigingsmanagement bijdragen aan vitale verenigingen en daarmee aan een krachtige samenleving. Lees meer.


Vraag en vrijwilliger

De zorgsector is aan vele veranderingen onderhevig. De coördinator vrijwilligerswerk van nu staat dan ook meer en meer voor de uitdaging om op zoek te gaan naar de juiste vrijwilliger en deze in te zetten op de juiste plek. Deze publicatie ondersteunt coördinatoren vrijwilligerswerk bij het maken van andere combinaties tussen het aanbod van vrijwilligers en de vragen van cliënten. Lees meer


Praktische hulpmiddelen voor bestuurders

De site www.verenigingen.nl heeft als doel om bestuurders op een praktische wijze bij hun bestuursactiviteiten te ondersteunen. Voor leden biedt de site een database, vol praktische informatie.


De waarde van het vrijwilligerswerk

In een serie van vier artikelen behandelen Lucas Meijs, Lonneke Roza en Judith Metz de waarde van vrijwilligerswerk. Lees meer.


Veilige organisatie van de financiën

Samen met www.kascommissiegids.nl heeft vereniging NOV een stappen plan gepresenteerd voor de veilige betaalorganisatie. In dit plan staan elf eenvoudige stappen die iedere vrijwilligersorganisaties kan nemen en die stuk voor stuk kunnen voorkomen dat er grote sommen geld verdwijnen door fraude. Download het stappenplan.

 


De toegevoegde waarde van vrijwilligers

Philine van Overbeeke schreef een scriptie over wat vrijwilligers, vergeleken met betaalde krachten, aan unieke waarden kunnen toevoegen aan een organisatie. De scriptie identificeert 7 van dergelijke waarden. Lees Meer


Passend besturen. Besturen als uitdaging

Bestuursfuncties in verenigingen zijn vaak nog erg traditioneel georganiseerd,. Dat vraagt veel tijd en energie van bestuursleden. Bovendien is het vaak lastig om de juiste vrijwilligers te vinden. Veel potentiele kandidaten zien op tegen de dagelijkse beslommeringen en verantwoordelijkheden die het besturen van een vereniging met zich meebrengt. Vanuit de sectoren sport, cultuur en scouting is gezocht naar oplossingen op de vraag hoe besturen passend gemaakt kunnen worden voor de huidige tijd.

Lees Meer


Effectief besturen van vrijwilligersorganisaties

Een handboek om mensen binnen vrijwilligersorganisaties de weg te wijzen op het gebied van besturen, organiseren en verantwoorden. Het boek draagt oplossingen aan voor de gangbare dagelijkse problemen waar vrijwilligersorganisaties tegen aan lopen en biedt veel praktische tips.

Lees meer