Uitkeringen

Sociale uitkeringen en vrijwilligerswerk: veelgestelde vragen

 1. Moet ik vrijwilligerswerk doorgeven als ik een WIA-uitkering krijg?
 2. Moet ik vrijwilligerswerk doorgeven als ik een Wajong-uitkering krijg?
 3. Mag ik vrijwilligerswerk doen naast mijn WW-uitkering?
 4. Hoe geef ik mijn vrijwilligerswerk aan UWV door?
 5. Is vrijwilligerswerk een sollicitatieactiviteit?
 6. Moet ik blijven solliciteren als ik vrijwilligerswerk doe?
 7. Wanneer kan ik een ontheffing van sollicitatieplicht krijgen?
 8. Mag ik vrijwilligerswerk doen met een ziektewet uitkering?

Bijstandsuitkering en vrijwilligerswerk: veel gestelde vragen

 1. Mag ik naast mij bijstandsuitkering vrijwilligers werk doen?
 2. Moet ik mijn vrijwilligerswerk melden bij de uitkeringsinstantie?
 3. Ik ben ouder dan 57,5 jaar kan in vrijstelling krijgen van de sollicitatieplicht door het vrijwilligerswerk?
 4. Wanneer kan ik een stimuleringspremie ontvangen als ik vrijwilligerswerk doe?
 5. Ik heb een bijstandsuitkering, ben ik dan verplicht vrijwilligerswerk te doen?

1. Moet ik vrijwilligerswerk doorgeven als ik een WIA-uitkering krijg?

Als u een WIA-uitkering krijgt, moet u het vrijwilligerswerk door te geven aan UWV. Bent u vrijwilligerswerk gaan doen? En heeft u dit niet binnen 1 week nadat het bij u bekend was of bekend had kunnen zijn, gemeld aan UWV? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. U krijgt dan tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete.
Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Klik hier voor dit handige schema met verplichtingen

2. Moet ik vrijwilligerswerk doorgeven als ik een Wajong-uitkering krijg?

Ook wanneer u een Wajong uitkering heeft moet u uw vrijwilligerswerk doorgeven aan het UWV. Dit geldt voor alle vrijwilligers met een Wajong-uitkering die vanaf 1 januari 2010 is aangevraagd. Dan heeft u een sollicitatieplicht en dat betekent dat u altijd moet zoeken naar een betaalde baan. Krijgt u betaald werk aangeboden? Dan moet u dit accepteren. Ook als dat betekent dat u daardoor moet stoppen met uw vrijwilligerswerk. Doet u dat niet? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt dan tijdelijk minder of geen uitkering. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen.

Iedereen met een Wajong-uitkering van voor 1 januari 2010 zal in de periode tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2018 beoordeeld worden op de mogelijkheden om te werken. Dan kunt u onder de nieuwe Wajong-regeling gaan vallen en is melden van vrijwilligerswerk verplicht..

Klik hier voor dit handige schema met verplichtingen

ACTUEEL: Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet in. Lees hier de gevolgen voor de Wajong

3. Mag ik vrijwilligerswerk doen naast mijn WW-uitkering?

Ja, dat mag. Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om ervaring op te doen. Ook is het een manier om uw sociale contacten te onderhouden. Als u werkzoekend bent, moet u wel blijven solliciteren. Krijgt u een betaalde baan aangeboden, dan moet u die accepteren. U moet het vrijwilligerswerk doorgeven aan UWV.

Let op. Niet al het vrijwilligers wordt door de UWV als vrijwilligerswerk erkend. Volgens het UWV is vrijwilligerswerk werk:

 1. waarvoor u niet betaald krijgt (op een mogelijke onkostenvergoeding na) en waarvoor u ook geen betaling kunt verwachten;
 2. dat u doet voor een maatschappelijke organisatie. Organisaties die voor hun activiteiten voor een groot deel afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers;
 3. dat u of een ander niet eerder binnen dezelfde organisatie voor loon deed in het voorafgaande jaar. .

Wanneer één van deze voorwaarden voor u niet van toepassing is dan is het volgens de UWV geen vrijwilligerswerk. Dit heeft gevolgen voor uw uitkering. Vraag daarom altijd vooraf aan uw arbeidsdeskundige of adviseur werk of het werk dat u wilt gaan doen vrijwilligerswerk is..

Zie ook: Nieuwe regels ww en vrijwilligerswerk.

4. Hoe geef ik mijn vrijwilligerswerk aan UWV door?

Vraag altijd vooraf aan uw arbeidsdeskundige of adviseur werk of het vrijwilligerswerk dat u wilt gaan doen vrijwilligerswerk is. Wijzigingen in uw situatie kunt u ook of digitaal via de website doorgeven aan UWV. Wijzigingen van uw situatie zijn:
- U gaat vrijwilligerswerk doen, of u veranderd van vrijwilligerswerk.
- U gaat vrijwilligerswerk doen bij een andere organisatie.
- U krijgt u een onkostenvergoeding die hoger is dan € 150 per maand of € 1.500 per kalenderjaar.

5. Is vrijwilligerswerk een sollicitatieactiviteit?

Vrijwilligerswerk is geen sollicitatieactiviteit. U vergroot met vrijwilligerswerk wel uw kansen op betaald werk. U krijgt als vrijwilliger bijvoorbeeld meer kennis en ervaring en u doet sociale contacten op.

6. Moet ik blijven solliciteren als ik vrijwilligerswerk doe?

Heeft u een WW-, een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA) of Ziektewet-uitkering? Of heeft u na 1 januari 2010 Wajong aangevraagd? Of heeft u een bijstandsuitkering? Dan heeft u sollicitatieplicht. Dit betekent dat u altijd moet zoeken naar een betaalde baan. Krijgt u betaald werk aangeboden? Dan moet u dit accepteren. Ook als dat betekent dat u daardoor moet stoppen met uw vrijwilligerswerk. Doet u dat niet? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt dan tijdelijk minder of geen uitkering. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen.

Klik hier voor dit handige schema met verplichtingen

7. Wanneer kan ik een ontheffing van sollicitatieplicht krijgen?

De vrijstellingsregeling van sollicitatieplicht naast een WW  of WIA-WGA uitkering voor vrijwilligerswerk is per 1 juli 2015 vervallen. Alleen bij calamiteiten, mantelzorg en bij de geboorte van een kind is nog vrijstelling van sollicitatieplicht mogelijk.

In alle andere gevallen geldt dat de uitkeringsgerechtigde altijd moet zoeken naar een betaalde baan. Daarom mag u ook maar maximaal 20 uur per week als vrijwilliger werken. Krijgt u een betaalde baan aangeboden? Dan moet u die accepteren. Ook als dat betekent dat u daardoor moet stoppen met uw vrijwilligerswerk. Als u dit niet doet, kan het gevolgen hebben voor uw uitkering.

Lees hier de regels voor de vrijstelling van sollicitatieplicht

8. Mag ik vrijwilligerswerk doen met een ziektewet uitkering?

Ook naast een ziektewet uitkering mag u vrijwilligerswerk doen. Dat moet u wel doorgeven aan UWV. UWV beoordeeld het vrijwilligerswerk en ook hoeveel uur u vrijwilligerswerk doet. Dat geldt ook voor werk buiten kantooruren, bijvoorbeeld ’s avonds of in het weekend.

 

Bijstandsuitkering en vrijwilligerswerk: veel gestelde vragen

1. Mag ik naast mij bijstandsuitkering vrijwilligers werk doen?

Ja, u mag vrijwilligerswerkwerk doen naast uw bijstandsuitkering. Het vrijwilligerswerk is wel aan een aantal voorwaarden verbonden: het mag betaald werk niet in de weg staan, het vrijwilligerswerk mag ook uw kansen op betaald werk niet verkleinen. Daarnaast mag u geen werk doen waarvoor iemand zonder uitkering betaald zou krijgen. Vrijwilligers mogen een onkosten vergoeding ontvangen voor de gemaakte kosten voor het vrijwilligerswerk. Deze vrijwilligersvergoeding is voor mensen met een bijstandsuitkering gemaximeerd op- € 95 per maand is en maximaal € 764 per jaar. Dit bedrag mag door een bijstandsgerechtigde ontvangen worden zonder dat dat gevolgen heeft voor de uitkering.

ACTUEEL: Deze bedragen worden per 1 april 2017 verhoogd

Onder vrijwilligerswerk verstaat het ministerie onbetaalde en onverplichte activiteiten binnen een organisatie die een ideële doelstelling heeft of een maatschappelijk nut nastreeft. Deze activiteiten hebben doorgaans een aanvullend karakter op bestaande voorzieningen.

2. Moet ik mijn vrijwilligerswerk melden bij de uitkeringsinstantie?

U bent verplicht bij het aanvragen van een bijstandsuitkering om aan te geven dat u vrijwilligerswerk doet. Ook als u al een uitkering heeft en vrijwilligerswerk gaat doen moet u dat bij de gemeenten melden. Deze meldingsplicht is een onderdeel van de inlichtingenplicht in de Wet werk en bijstand.
Bij de instemming met het vrijwilligerswerk zal de gemeenten kijken of het verrichten van vrijwilligerswerk of onbetaalde arbeid een belemmering vormt voor uw arbeidsplicht, of u een vergoeding krijgt of kunt krijgen voor het verrichten van vrijwilligerswerk of onbetaalde arbeid en of er geen andere en betere manier is om u aan het werk te krijgen.

3. Ik ben ouder dan 57,5 jaar kan in vrijstelling krijgen van de sollicitatieplicht door het vrijwilligerswerk?

Ben je 57,5 jaar of ouder, dan is de kans dat je een baan zal vinden klein, waardoor je mogelijk niet hoeft te solliciteren, maar wel een bijstandsuitkering kan ontvangen. De gemeente bepaalt of je moet blijven solliciteren als je 57,5 jaar oud bent. Als de gemeente beslist dat je niet hoeft te solliciteren, moet je wel vrijwilligerswerk gaan verrichten.

4. Wanneer kan ik een stimuleringspremie ontvangen als ik vrijwilligerswerk doe?

De stimuleringspremie in de Wet Werk en Bijstand wordt toegekend door de gemeente aan
aan uitkeringsgerechtigden voor activiteiten waarmee ze uiteindelijk uit de bijstand kunnen komen. Zo’n activiteit kan vrijwilligerswerk zijn. De hoogte en voorwaarden voor deze stimuleringspremies verschillen per gemeente. Uw gemeente kan u vertellen of u in aanmerking komt voor een stimuleringspremie. De premie gaat niet van uw uitkering af.

5. Ik heb een bijstandsuitkering, ben ik dan verplicht vrijwilligerswerk te doen?

In de Wet werk en bijstand is vastgelegd dat mensen met een bijstandsuitkering een tegenprestatie gevraagd kan door. Of dit een verplichting is, is afhankelijk van de gemeente waar je woont. Gemeente hebben daar een beleidsvrijheid waarin ze zelf bepalen hoe het verrichten van de tegenprestatie wordt ingevuld. Een tegenprestatie is niet per definitie vrijwilligerswerk. het kan gedaan worden bij maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties. maar dat hoeft niet. het kan ook gedaan worden bij andere instellingen of in wijken en buurten. Mensen die in hun gemeenten verplicht een tegenprestatie moeten doen zijn geen vrijwilligers. Ook niet als dat gedaan wordt bij een vrijwilligersorganisatie. Deze mensen vallen dan ook niet onder de vrijwilligersverzekering en kunnen geen vrijwilligersvergoeding krijgen.