Belonen en waarderen

Mensen zijn ieder op hun eigen manier gevoelig voor waardering of beloning. Beloning kan op vele manieren tot uiting worden gebracht. Belonen is het meest effectief wanneer deze wordt afgestemd op de motivatie, wensen en behoeften van de vrijwilliger. Hier vindt u instrumenten waarmee u hierop kunt inspelen.


Erkenning verworven competenties

Leren doe je niet alleen via het formele onderwijs. Leren doe je ook in je dagelijkse (werk)omgeving. De kennis en kunde die iemand daarbij verwerft, kan zichtbaar worden gemaakt via een EVC-procedure. EVC staat daarbij voor Erkenning van Verworven Competenties. Met een EVC-certificaat of diploma wordt het eenvoudiger om een baan te krijgen die aansluit op iemands kennis en deskundigheid. Ook maakt EVC duidelijk waar nog ontwikkelpunten liggen, zodat mensen gericht kunnen toewerken naar een bepaald leerdoel.

EVC voor vrijwilligers
Leren is één van de meest genoemde motivaties om vrijwilligerswerk te doen. EVC maakt opgedane kennis en competenties zichtbaar. EVC is daarom van grote waarde voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Maar ook voor andere sectoren. Lees meer over de publicatie Zet EVC voor vrijwilligers op de kaart.

EVC-procedure vrijwilligerscompetenties
Movisie heeft een EVC-procedure ontwikkeld voor het vrijwilligerswerk, de EVC-procedure Algemene Vrijwilligerscompetenties. De twaalf competenties die gelden als toetsingstandaard komen voor in alle soorten vrijwilligerswerk. Lees meer over de EVC-procedure of download de materialen.

Movisie en EVC
Movisie helpt vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties bij het invoeren van EVC. Kijk op movisie.nl voor informatie en voorbeelden of neem contact met Movisie op voor advies op maat.


Kwaliteitsonderscheiding vrijwilligersorganisatie

Met de kwaliteitsonderscheiding Vrijwillige Inzet: GOED GEREGELD! wil Vereniging NOV vrijwilligersorganisaties stimuleren toe te werken naar een bepaald kwaliteitsniveau en ze daarvoor vervolgens publieke erkenning bieden. Organisaties die de onderscheiding krijgen, kunnen op een objectieve manier laten zien dat zij het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk hebben georganiseerd. Vrijwilligers weten dat ze binnen die organisaties kunnen rekenen op voldoende mogelijkheden om zich met succes in te zetten. Voor financiers, samenwerkingspartners en klanten is het zinvol te weten dat de organisatie haar vrijwillige inzet goed heeft geregeld!

Lees meer op NOV.nl.

Kan een gemeente vrijwilligersorganisaties verplichten om aan een kwaliteitsonderscheiding te voldoen? Gemeente Den Haag vindt van wel. Goed Geregeld is vanaf 2010 een subsidievoorwaarde voor professionele organisaties met drie of meer beroepskrachten die met vrijwilligers werken. Gemeente Den Haag is één van de eerste gemeenten die op deze wijze werkt. Download het hele artikel.


Motiveren is maatwerk

Deze brochure geeft u als organisatie inzicht in de motivaties die jongeren drijven tot het doen van vrijwilligerswerk. Daarnaast laten we zien dat het van groot belang is om in de waardering en beloning oog te hebben voor de specifieke wensen van jongeren. Tot slot staan we stil bij wat het uw organisatie oplevert om aan de slag te gaan met beloning in de werving en het behoud van jonge vrijwilligers. Download de publicatie.


Management van motivaties

Er zijn verschillende motieven om vrijwilligerswerk te doen. Het is aan organisaties om zich bewust te zijn van al deze mogelijke motivaties en hierop in te spelen. Hiervoor moet men rekening houden met het feit dat motivatie per moment en activiteit kan verschillen. Het kennen van en geïnteresseerd zijn in je vrijwilligers is de belangrijkst voorwaarde. Lees meer.


Vrijwilligers Tevredenheid Onderzoek

Het Vrijwilligers Tevredenheid Onderzoek (VTO) geeft op een eenvoudige, snelle én goedkope manier inzicht in de tevredenheid en de motivatie van uw vrijwilligers. Lees meer.


 Vrijwilligersfonds voor blijk van waardering

Eind 2008 richtte gemeente Baarn op initiatief van Steunpunt Vrijwilligerswerk Baarn het Vrijwilligersfonds op. Jaarlijks stelt dit fonds een bedrag van twintigduizend euro beschikbaar voor jubilea, waardering, deskundigheidsbevordering en werving. Vrijwilligersorganisaties kunnen voor hun vrijwilligers een financiële bijdrage aanvragen uit het fonds. Hoe werkt dit precies? Lees het hele artikel.


Vrijwilligers belonen en behouden

Hoe geef je vrijwilligers erkenning, waardering en beloning? Zelf vinden vrijwilligers ‘dank je wel’ vaak al genoeg. Maar als je vrijwilligers wilt behouden, moet je meer doen.

> Lees meer